Данни за контакт

ТП „Ели Лили (Суис)“ АД България
ЕИК: 831383782
Бизнес Център Белисимо
бул. България 102,
София, България
ПК: 1680

Телефон:
+35924914141

Факс:
+35924914194

Ако имате въпроси относно настоящата политика, не се колебайте да се свържете с уеб-администратора ни по електронна поща на адрес: bg-office@lilly.com, или по конвенционална поща на адрес: Ели Лили /Суис/ АД, София 1680, бул. България 102, офис 27.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Мариана Лазарова, data_privacy_bg@lilly.com

Имате право да получите копие от съхранените ви лични данни по всяко време, както и да оттеглите съгласието си по всяко време. За целта използвайте следния адрес: data_privacy_bg@lilly.com  или Ели Лили /Суис/ АД, София 1680, бул. България 102, офис 27.

 

Съобщете за етични нарушения
Съобщете за етични нарушения