Данни за контакт

Ако имате въпроси относно настоящата политика или нашия уебсайт (вкл. относно упражняването на гореспоменатите права върху лични данни), моля да се свържете с нас на:

ТП „Ели Лили (Суис)“ АД България
Бизнес Център Белисимо
бул. България 102, офис 27
София 1680, България
Телефон: +359 2 4914141

E-mail: privacy@lilly.com
На вниманието на Длъжностно лице по защита на личните данни

По други въпроси: bg-office@lilly.com
На вниманието на Мениджър Връзки с Обществеността

Уведомление за обработване на лични данни

СЪОБЩЕТЕ ЗА ЕТИЧНИ НАРУШЕНИЯ
СЪОБЩЕТЕ ЗА ЕТИЧНИ НАРУШЕНИЯ

 

PP-LILLY-BG-0006 – 18.05.2018г.