Информация за

авторските права

Всичко, което можете да прочетете или да видите на сайта е защитено с авторски права или е защитено по друг начин и е собственост на Lilly или на трета страна, която е предоставила лиценз или право на Lilly да използва такъв материал. Освен ако изрично не е отбелязано, нищо, което можете да прочетете или да видите на сайта, не може да бъде копирано, използвано, взаимствано или препредавано в сходен вид, освен както е предвидено в тези Условия за ползване или с предварително писмено одобрение от Lilly.

Ние ви даваме разрешение да отпечатвате отделни страници от сайта, освен ако изрично не е отбелязано друго, за Ваша лична, нетърговска цел, при информирането за услугите или продуктите, предлагани от Lilly или за нетърговски цели във връзка със здравеопазването или образованието. Ако сте медицински специалист или доставчик, можете да копирате отделни страници от сайта, освен ако изрично не е отбелязано друго, и да споделятe информацията и материалите с другите. Други права не Ви се предоставят, включително и такива да лицензирате, продавате, съхранявате, изменяте, модифицирате или да създавате производни на тези материали. Предоставените права не предстваляват прехвърляне на правото на собственост, и Вие нямате право да извършвате следното:

  • Използвате материалите за комерсиални цели, или за каквото и да е публично показване;
  • Премахвате всякакви обозначения за защитено авторско право, търговска марка или други защитени обозначения от материалите;
  • Правите огледални копия на материали на друг сървър.

Ние не предоставяме никакви гаранции или твърдения пред Вас, че използването на каквито и да било материали, показани на сайта, няма да наруши правата на трети страни.

Освен ако не е посочено друго, всички лога, имена, дизайни, и марки в сайта са запазени търговски марки, притежавани или използвани по лиценз на Lilly. Използването или злоупотребата с някои от тези марки или друга информация е строго забранено. Нищо, съдържащо се тук, не може да се тълкува като предоставящо по подразбиране, чрез отхвърляне или по друг начин, на лиценз или право по силата на някой патент или търговска марка или друго право на интелектуална собственост на Lilly или трето лице. Освен в случаите, изрично предвидени по-горе, нищо, съдържащо се тук няма да се тълкува като предоставяне на лиценз или право върху което и да е от авторските права на Lilly.

Вашето използване на този сайт също е подчинено на Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“.