Lilly в Европа

Lilly е със значително присъствие в Европа, като първият офис извън САЩ  е създаден във Великобритания през 1934 г.

  • За последните 10 години Lilly удвои годишните си инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност в Европа и те надхвърлиха 450 милиона евро. Понастоящем нашите служители в този регион са около 9000 души.
  • В Европа има два големи изследователски центъра – във Великобритания и в Испания, както и обширна мрежа от производствени звена.
  • Приблизително една трета от клиничните ни изпитвания в цял свят се провеждат в Европа, като цялата инвестиция достига почти 125 милиона евро годишно.
  • Производствените ни звена в Европа са важни износители за другите части на света, заводът ни в Испания например осъществява износ за над 120 държави в цял свят и 92% от производството на завода във Фегерсхайм, Франция се предлага в повече от 100 държави на пет континента.
  • Изследователският център на Lilly във Великобритания е дом на много от нашите пионерни иновации и център за върхови постижения в неврологията и психиатрията. Понастоящем в него работят повече от 600 души от над 45 националности в сферата на 30 научни дисциплини.
  • Lilly подкрепя The Innovative Medicines Initiative (IMI) - най-голямото публично- частно партньорство в научно-изследователската и развойна дейност и участва активно в 19 проекта, свързани с диабета, онкологията, неврологията и психиатрията, като инвестира повече от 20 милиона евро.