ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обхват. Eli Lilly and Company Limited и неговите филиали (наричано „Lilly“) зачита личната неприкосновеност на посетителите на сайтовете си. В тази връзка сме разработили настоящата Политика за защита на личните данни и използването на бисквитки (“cookies”) във връзка с уебсайтове. Тази политика важи само за защита на личните данни на притежавани от Lilly уебсайтове, които отвеждат директно към настоящата политика при щракване върху „Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки““ в долния колонтитул на уебсайта.

СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез този уебсайт Lilly ще събира различна информация за Вас, както следва:

„БИСКВИТКИ“

Този сайт използва технология, наречена "бисквитка". „Бисквитката“ е част от информацията, която нашият уеб сървър изпраща на Вашето устройство (всъщност на вашия браузър файл), когато отворите сайта. Информацията в този раздел обяснява подробно какви „бисквитки“ използваме, как да намерите „бисквитки“ на вашето устройство, и как да промените настройките си за поверителност, за да се ограничи използването на „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че ограничаването на използването на „бисквитки“ може да повлияе на Вашето използване на сайта, и може да направи този и други сайтове недостъпни за вас.

Съгласно ДИРЕКТИВА 2009/136/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2009  година, дружествата и организациите, които поддържат уебсайтове трябва да получат съгласие от посетителите на уебсайтовете, за да съхраняват определени „бисквитки“ на Вашето устройство.

Някои „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на този сайт, и може да са били изпратени до Вашето устройство. Други „бисквитки“ (обикновено Web Analytics Cookies) изискват Вашето съгласие, преди да можем да ги поставим на устройство Ви. Давайки съгласието си, Вие се съгласявате ние да съхраняваме тези „бисквитки“ на Вашето устройството за една година.

Ние използваме следните видове „бисквитки“ на този сайт.

  1. „Бисквитки“ за анализ на мрежата (“Web Analytics Cookies”) - ако дадете съгласието си, уеб сървър на трето лице ще инсталира бисквитка на Вашето устройство с цел да се помогне на точността на статистическа програма. Докато един профил може да бъде изграден върху честотата на сърфиране на потребителя чрез използването на тази бисквитка, единствената лична информация, която тази бисквитка съдържа, е IP адреса. Ние използваме тези профили за установятване на общи модели за сърфирането на нашите потребители, като например кои линкове или документи са били отворени. Това ни помага да поддържаме и подобряваме услугата, която предоставяме.
  2. „Бисквитки“ за посещенията (“Session Cookies”) – когато разглеждате сайта ни, често е необходимо да запаметяваме техническа информация за Вас, докато преминавате от страница на страница. Използваме тази техническа информация по много начини с цел повишаване на удовлетворението Ви като потребител. Тези „„бисквитки““ не съдържат лична информация, която Ви идентифицира, и се запазва само до края на посещението ви, т.е. докато напуснете сайта ни.
  3. Постоянни „бисквитки“ или „бисквитки“ за отделно посещение (“Persistent or Login Session Cookie ”) - когато влезете в ограничена зона на нашия сайт, ние може да поставим бисквитка на Вашия компютър, за да съхрани данните за посещението Ви. Това може да се използва за Ваше удобство, за да може при следващите посещения да не е необходимо да предоставяте цялата информация за влизането отново. Бисквитката ще остане на Вашето устройство за една година, дори и след като напусне нашия сайт.

„Бисквитки“ на трети лица в нашите сайтове

Lilly не допуска трети лица да поставят „бисквитки“ във Вашия компютър чрез този уебсайт, освен ако тези „„бисквитки““ не се поставят по наше искане, контролират се пряко от нас, не се използват от съответното трето лице и то не осъществява достъп до тях освен по начина, предвиден в настоящата политика.

Управление на Cookies

Този сайт може да не функционира правилно или да е невидим за Вас, ако решите да не позволите „бисквитки“ да бъдат поставени на Вашия компютър и някои функции, като например „регистриран потребител“, може да не са на разположение. Съществуват различни методи за преглед и изтриване на информацията, записана на Вашия компютър, в зависимост от браузъра, който използвате. По-долу са инструкции за най-разпространените уеб браузъри.

За да контролирате „бисквитките“, ако използвате Safari на IOS устройство (iPhone, IPAD или Ipod Touch):

1. Изберете Настройки, а след това

2. Safari

3. Превъртете надолу до секцията "Поверителност"

За да видите „бисквитките“ за Internet Explorer 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 или по-нова версия:

1. Изберете “Tools”, след това

2. “Интернет опции”

3. Щракнете върху раздела “General”

4. Кликнете върху „Настройки“

5. “View Files”

За да контролирате „бисквитките“, ако имате Internet Explorer 6.0 или по-нова версия:

Internet Explorer 6.0

1. Изберете “Tools”, след това

2. Интернет опции

3. Щракнете върху раздела „Поверителност“ (“Privacy”)

4. Кликнете върху “Custom Level”

5. Кликнете върху бутона "Advanced"

6. Поставете отметка в квадратчето “override automatic cookie handling" (за да избегнете автоматично обработване на бискветки) и изберете Accept (Приеми), Block (Блокирай) или Prompt (Изисквай всеки път) по предпочитание.

Internet Explorer 7.0 или 8.0

1. Изберете “Tools”, след това

2. Интернет опции

3. Щракнете върху раздела „Поверителност“ (“Privacy”)

4. Преместете курсора, за да изберете предпочитаните от Вас настройки

5. Кликнете върху бутона "Advanced"

6. Поставете отметка в квадратчето “override automatic cookie handling" и изберете Accept (Приеми), Block (Блокирай) или Prompt (Изисквай всеки път) по предпочитание.

Ако използвате друг браузър, ние Ви препоръчваме да посетите сайта на производителя, където би трябвало да можете да намерите тази информация, или да посетите друг сайт, като например http://www.aboutcookies.org

Идентифицираща информация, предоставена от Вас,

Ние ще събираме от Вас лична информация (лични данни), която може да Ви идентифицира, като например Вашето име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, както и друга подобна информация ("Вашите данни"), когато ни е предоставена доброволно. Вие може да ни представяте Вашите данни чрез нашата страница за регистрация или чрез част от сайта, която Ви позволява да се свържете с нас. Ние ясно ще Ви посочим на този сайт, когато събираме тази информация от Вас.

Имате възможност по всяко време да получите информация относно съхраняваните за Вас данни, както и да откажете съхраняването или достъпа ни до тези данни. Държим да Ви уведомим, че непредоставянето на лични данни може да доведе до невъзможност за ползване на някои от приложенията към сайта на Lilly.

Имате право да поискате по всяко време от нас: да заличим, коригираме или блокираме Вашите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни; да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Информация на сървъра при влизане

Подобно на по-голямата част от Интернет сайтове, ние автоматично събираме информация на сървър, когато посетите някой от нашите уебсайтове с помощта на компютър, който поддържа нашия уебсайт (наричан "уеб сървър"). Уеб сървърът автоматично разпознава информация, която не представлява лични данни, като например вашия IP адрес (с някои изключения, както е посочено по-долу в частта "IP Адрес") раздел, дата и време на посещение на нашия сайт, страниците, които сте посетили в нашия сайт, сайта, от който сте били препратен, типа на браузъра, който използвате (напр. Internet Explorer, Firefox, Chrome), типа на операционната система, която използвате (например Windows XP, MAC OS X), името на домейна и адреса на Вашия доставчик на Интернет услуги. Ако нашият сайт използва „бисквитки“, уеб сървърът също ще събере тази информация. Ние често разглеждаме на сървъра посещенията, за да видим кои страници се посещават, с цел да получим по-добро разбиране за това как сайтът се използва от нашите посетители. Тези данни са известни като Уеб статистика и ни позволяват да поддържаме и да подобряваме нашата услуга. В допълнение, в случаи на злоупотреба със системата, ние може да използваме тази информация заедно с Вашия доставчик на Интернет услуги и/или местните власти, за да проследим източника на всяка такава злоупотреба.

IP адреси

Този уебсайт събира и използва адреси по Интернет протокол (IP адреси). IP адресът представлява число, зададено на Вашия компютър от доставчика Ви на Интернет услуги, за да можете да осъществявате достъп до Интернет. В общия случай IP адресът се променя всеки път, когато се свързвате с Интернет (това е „динамичен адрес“). Имайте предвид обаче, че ако ползвате широколентова връзка, в зависимост от конкретните обстоятелства, е възможно Вашият IP адрес, който събираме, а дори и използвана от нас „бисквитка“, да съдържа информация, която би могла да се смята за идентифицираща. Това е така, понеже при някои широколентови връзки IP адресът на потребителя не се променя (той е „статичен“) и би могъл да бъде свързан с личния Ви компютър. Използваме Вашия IP адрес за отчитане на обобщена информация относно употребата и за да подобряваме уебсайта.

Използване и разкриване

Ние ще използваме Вашите данни, за да отговорим на искания, които Вие можете да направите към нас, и понякога ние може да преглеждаме Вашите данни, за да разберем по-добре Вашите нужди и как можем да подобрим нашите Интернет страници, продукти и услуги. Ние може също така да използваме Вашите данни, за да се свържем с Вас и/или да Ви предоставим обща здравна информация (като информация за определени здравни състояния), както и информация за нашите продукти и услуги. Ние може също така да допълним или да добавим Вашите данни с данни, получени от трети страни за същите цели.

Възможно е да споделяме Вашите данни с агенти, изпълнители или партньори на Lilly във връзка с услугите, които тези лица или дружества изпълняват за или с Lilly. Тези агенти, изпълнители или партньори не могат да използват тази информация по какъвто и да е начин, различен от предоставянето на услуги на Lilly, или услуги, изпълнявани в сътрудничество, в което те са ангажирани заедно с Lilly (например, някои от нашите продукти са разработени и пуснати на пазара чрез съвместни споразумения с други фирми). Възможно е, например, да предоставим информацията за Вас на агенти, изпълнители или партньори за съхраняването на нашите бази данни, за услуги по обработка на данни, или така, че те да могат да Ви изпращат информация, която сте поискали. Lilly изисква такива изпълнители да поемат договорни гаранции за спазване на задълженията по сигурността и неприкосновеността на личните данни, поне толкова строги, колкото тези, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“. Вижте също раздела "Бисквитки“ за анализ на мрежата" по-горе.

Lilly си запазва правото да споделя Вашите данни в отговор на надлежно направени искания за предоставяне на информация от държавни органи или когато това се изисква от закона. В изключително редки обстоятелства, когато национална, държавна или фирмена сигурност е под въпрос (като например с терористичния акт на Световния търговски център през септември, 2001 г.), Lilly си запазва правото да споделя цялата си база данни за посетители и клиенти със съответните правителствени органи.

Ние може също така да предоставим Вашите данни на трето лице във връзка с продажбата, възлагането, или друго прехвърляне на дейността на този уеб сайт, към който се отнася информацията, като в този случай ние ще изискваме от всеки купувач да се съгласи да третира Вашите данни в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и използването на бисквитки. Други трети лица, с които споделяме данни (с изключение на държавни агенции, за които се изисква оповестяване по закон), ще бъдат договорно задължени да осигурят такова ниво на защита на неприкосновеността на личните данни, поне толкова строго, колкото изложеното в настоящата Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“.

Lilly може също да сподели Вашите данни с дъщерни дружества на Lilly, включително и нашата компания-майка в САЩ, Eli Lilly and Company ("Lilly САЩ"). Lilly САЩ се присъедини към програмата на САЩ Safe Harbor, разработена от Министерството на търговията на САЩ, със съгласието на Европейската комисия ("Safe Harbor Program"). Вашата информация може да бъде обработвана от дъщерни дружества на Lilly в Съединените щати и на други места извън Европейското икономическо пространство; цялата тази обработка ще се извършва в съответствие с програмата Safe Harbor.

Личните данни могат да бъдат прехвърлени към дъщерни дружествана Lilly намиращи се в страни извън Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, включително в САЩ. Eli Lilly and Company и неговите дъщерни дружества вСАЩ спазват и са страна по споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ” (Privacy Shield), разработено от Търговския департамент на САЩ относно събирането, използването и съхранението на лични данни, предоставени от страни-членки на Европейския съюз (ЕС).Независимо от други уговорки в настоящата политика за защита на личните данни по отношение на целите за прехвърляне на данни, личните данни могат да бъдат прехвърляни към Eli Lilly and Company и неговите дъщерни дружества вСАЩ за целите посочени в уведомлението на Lilly относно Щита за личните данни (Privacy Shield).

За повече информация относно това как Lilly дружествата в САЩ обработват лични данни предоставени от ЕС, моля вижте уведомлението на Lilly относно Щита за личните данни (Privacy Shield), достъпно на [https://www.lilly.com/privacy.aspx].

ОПЦИИ.

Достъп и корекции.

Ние Ви предоставяме възможността да редактирате информацията в потребителския си акаунт, който сте предоставили за нас при регистрация с помощта на конфигурацията на Вашата лична страница. Вие може да поискате заличаване на Вашия потребителски акаунт, като се свържете с нашия уебмастър. Съдържание или други данни, които може да сте ни предоставили, и които не се съдържат във Вашия потребителски акаунт, като например публикации, които могат да се появят в рамките на нашите форуми, може да останат на нашия сайт по наша преценка дори и когато Вашият потребителски профил беде изтрит.

Отказ от услуги

За да бъдете премахнати от нашите списъци с контакти, моля свържете се със служител на Lilly, отговарящ за личните данни, на следния адрес: data_privacy_bg@lilly.com

Моля, имайте предвид, че можете да продължите да получавате материали, докато ние актуализираме нашите списъци.

Сигурност

Отделни части от този уебсайт, които събират Вашите данни, използват стандартния за бранша криптографски протокол SSL; за да се възползвате от това обаче, Вашият браузър трябва да поддържа защита чрез криптиране (каквато се поддържа от Internet Explorer – от версия 3.0 нагоре, както и други популярни браузери). Lilly използва своите собствени регионални хостинг центрове, както и такива на трети страни, (виж раздела за "Международен пренос"), които имат предпазни мерки за сигурност, които осигуряват браншовия стандарт за защита на Вашите данни. Тези регионални центрове съхраняват Вашите данни в бази данни, които са защитени от защитните стени и софтуер за откриване на непозволено проникване.

Международен пренос.

Вашите данни може да бъдат прехвърлени извън страната сред филиалите на Lilly, бизнес партньори и агенти, както е посочено в раздела "Използване и разкриване" на тази Политика за защита на личните данни и използването на бисквитки. В допълнение, всички сайтове на Lilly се поддържат от Lilly или от трети страни в регионални хостинг центрове. Това означава, че Вашите данни, които сте предоставили, както и друга информация, посочена в раздела "Събирани и обработвани лични данни", автоматично се прехвърля на тези хостинг центрове за обработване.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Непълнолетни лица. Следва да имате предвид, че този сайт не е предназначен за привличане на лица, ненавършили 18 годишна възраст. Ние не събираме персонално идентифициращи данни от нито едно лице, за което знаем, че е лице под 18 години.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Този сайт събира и обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработката на данни, свързани със здравето или сексуалния живот, или присъди, само с Вашето изрично, заявено съгласие, и само до степента, необходима за функционирането на сайта или услугите, предлагани на сайта.

Връзки към други сайтове

За удобство на потребителите ни, този уебсайт съдържа връзки към редица сайтове, които според нас биха могли да предоставят полезна информация. Описаните тук политики и процедури не важат за тези сайтове. Препоръчваме Ви да се свързвате директно с тези сайтове за информация относно политиките им във връзка със защитата на личните данни, сигурността, събирането на данни и разпространението им. Lilly не може да се подвежда под отговорност за каквито и да било действия от страна на такива сайтове на трети лица или за съдържанието им.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни и използването на „бисквитки“

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за защита на личните данни и използването на бисквитки. Когато правим това, за Ваше удобство ще публикуваме актуализираната политика на тази страница. Ще оповестяваме новата политика с 30-дневно предизвестие преди датата на влизането й в сила.

Данни за контакт

Ако имате въпроси относно настоящата политика, не се колебайте да се свържете с длъжностно лице по защита на личните данни г-жа Мариана Лазарова на следния адрес на електронна поща: data_privacy_bg@lilly.com.

Имате право да получите копие от съхранените ви лични данни по всяко време, както и да оттеглите по всяко време съгласието си тези данни да се обработват, както и да ограничите правото ни на достъп до тях. За целта използвайте следния адрес: data_privacy_bg@lilly.com.