ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за ЛД (ЛД)

Обхват на настоящата Политика за ЛД на уебсайта

Неприкосновеността на Вашите ЛД е важна за нас. Тази Политика за ЛД има за цел да Ви запознае с това какви данни събира Ели Лили и Компания за Вас и как използваме тези данни. Тази Политика за ЛД е приложима за уебсайтове, които препращат към тази Политика, когато натиснете бутона „Политика за ЛД”, намиращ се в най-долната част на уебсайта, както и на мобилни приложения и цифрови услуги, които препращат към или публикуват настоящата Политика за ЛД. В настоящата Политика за ЛД ще наричаме за краткост уебсайтовете, приложенията и цифровите услуги, които могат да препращат към или публикуват настоящата Политика за ЛД, „уебсайтове”.

Данни, които събираме и как ги използваме

  • Резюме: Този уебсайт може да събира ЛД, които или пряко Ви идентифицират, или могат да бъдат използвани в комбинация с друга информация, за да Ви идентифицират. Примери за ЛД, които пряко Ви идентифицират, са Вашето име, данни за контакт, имейл адрес и други данни в комбинация с идентификатори. Нашите уебсайтове могат също да събират ЛД, които не Ви идентифицират пряко по име или данни за контакт, но които могат да бъдат използвани за да идентифицират, че от конкретен компютър или устройство, е осъществен достъп до нашия уебсайт.

Чрез този уебсайт можем да събираме следните данни за Вас:

  • Данни за контакт:  Могат да включват данни като Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и друга подобна информация („ЛД”). Ние събираме тези данни, за да можем да осъществим връзка с Вас. Вие винаги можете да откажете да ни предоставите ЛД, но в такъв случай може да нямаме възможност да Ви предоставим определена информация, продукти или услуги.
  • Допълнителни данни: Някои области от нашите Уебсайтове Ви предоставят възможност да споделяте допълнителни ЛД с нас. Например, можете да се абонирате за някой от нашите списъци с адреси за изпращане на информация или бюлетини. Можем да използваме предоставените данни, за да Ви изпращаме поискана информация, да отговаряме на Ваши запитвания, да подобряваме уебсайтовете си, да удостоверяваме отношенията си с Вас и да  предприемаме други действия, които могат да бъдат необходими, за да отговорим на искането Ви.
  • Интереси и предпочитания: Тези данни ни позволяват да разберем как най-добре да Ви обслужваме, въз основа на Вашия интерес към нашите продукти и услуги. Тези данни могат да включват Вашите предпочитания относно начина, по който се свързваме с Вас, как да развием бъдещите си бизнес или професионални отношения, да разбираме предпочитанията за продукти, езици, маркетинг предпочитания и друга демографска информация. Част от тези данни ние събираме с Ваше съгласие, а част от данните събираме автоматично за нашите законни бизнес цели.
  • Използване на уебсайта: Използваме тези данни, за да управляваме и поддържаме сигурни нашите уебсайтове, мрежови системи и други активи. Това може да включва данни за Вашия IP („Интернет протокол”) адрес, датата и времето на Вашата сесия в уебсайта, географско местоположение и как използвате уебсайта, и данни, събирани чрез нашите уеб логове, бисквитки или по други начини. Това може също да включва данни, които не Ви идентифицират директно, но които съответстват на Вашето устройство. Възможно е Вашият IP адрес или бисквитка, която използваме, да съдържат информация, която е възможно да бъде счетена за ЛД. Начинът, по който използваме Бисквитки и други технологии, е описан подробно по-долу. Тези данни се събират автоматично, за нашите законни бизнес цели.

Можем също да използваме данните с цел изпълнение на наши законови или регулаторни задължения, например докладване на нежелани събития или за упражняване на наши права; както и за съхраняване на дружествен архив, управление на уебсайта, проучване и разработване на продукти, които са законен интерес на Лили.

Когато е позволено от закона, можем да допълним или съчетаем данните за Вас, включително ЛД, с информация за Вас, придобита от трети страни за същите цели, описани по-горе. Вашите данни могат да бъдат използвани за създаването на профил за Вас, за същите цели, описани по-горе. Можете да възразите срещу профилирането чрез автоматично вземане на решения като се свържете с нас, използвайки информацията, описана в секцията „Как да се свържете с нас” по-долу.

„Бисквитки“ и подобни технологии

 

Уеб-маяци (web beacons)

Този сайт може да използва технология, известна като уеб-маяци (web beacons), която позволява събирането на данни от уеб логове. Уеб-маякът е миниатюрно графично изображение, намиращо се на уеб страница или в имейл съобщение, предназначено да проследява кои уеб страници се разглеждат или кои имейл съобщения се отварят. Уеб лог информация се събира, когато посетите някой от уебсайтовете ни от компютър, който хоства нашия уебсайт (наричан „уебсървър”).

На някои уеб страници или в имейли, които Ви изпращаме, може да използваме технология, наричана „уеб-маяк” (наричана още „пикселен таг” (action tag) или „ясна GIF технология” (clear GIF technology). Може да използваме тези уеб-маяци, за да ни помогнат да определим кои имейл съобщения, изпратени от нас, са отворени и дали е предприето действие във връзка с конкретно съобщение. Уеб-маяците също така помагат за анализирането на ефективността на уебсайтовете като проследяват броя посетители на определен сайт или какъв брой посетители са натиснали ключови елементи от сайта.

Бисквитки (cookies)

Този уебсайт може да използва технология, наречена „бисквитка”. Бисквитката е малък файл, съдържащ информация, който може да бъде поставен от уебсайта на Вашия твърд диск, където се съхраняват файловете от Вашия интернет браузър. Бисквитките Ви спестяват затруднението  да попълвате повторно определена информация в някои регистрационни области на сайта, тъй като бисквитките могат да бъдат използвани от сайтовете, за да „запомнят” информация, която вече е била въведена от посетител. Бисквитките също помагат да Ви се предостави специфична информация въз основа на използваното от Вас съдържание и проследяват как се използват секциите на уебсайта. Бисквитките могат да бъдат поставени на Вашия компютър както от нас, така и от трети страни, с които имаме отношения, напр. уеб аналитични услуги и рекламни мрежови услуги. При повечето интернет браузъри или друг софтуер можете да промените настройките на браузъра така, че да изтрива бисквитките от твърдия диск на Вашия компютър, да блокира всички бисквитки или да получавате предупреждение преди бисквитките да бъдат запазени. Моля проверете инструкциите на браузъра си, за да научите повече за тези функции. Ако откажете бисквитките, функционалността на уебсайта може да бъде ограничена и е възможно да не можете да се възползвате от много от функциите на сайта.

 

 

Забрана за проследяване (Do Not Track)

Има различни начини, по които да предотвратите проследяването на Вашата онлайн активност. Един от тях е да настроите предпочитанието на браузъра Ви, което уведомява уебсайтовете, които посещавате, че не желаете уебсайтовете да събират определена информация за Вас. Това е т. нар. сигнал „Забрана за проследяване” („ЗП” (Do-Not-Track (“DNT”). Моля да имате предвид, че понастоящем нашите уебсайтове и уеб-базирани ресурси не отговарят на тези сигнали от уеб браузърите. Към настоящия момент няма универсално приет стандарт за това, какво една компания трябва да направи, когато се засече ЗП (DNT) сигнал.

Избор относно Бисквитките

Европейският интерактивен дигитален рекламен алианс (ЕИДРА) поддържа уебсайт, на който лицата могат да откажат, спрат или избегнат получаването на онлайн поведенческа реклама от някои или всички мрежови рекламни компании, участващи в програмата. Можете да откриете информация относно ЕИДРА тук: www.youronlinechoices.eu.

 

Причини да споделяме Вашите данни

Можем да споделяме Вашите ЛД с наши представители, изпълнители или партньори във връзка с работа, която извършват за или заедно с Лили, като изпращане на имейл съобщения, управление на данни, хостинг на наши бази данни, предоставяне на услуги за обработка на данни, предоставяне на потребителски услуги, а също така можем да допълним или комбинираме Вашите данни, с данни за Вас, събрани от тези други лица. Тези представители, изпълнители или партньори са ограничени в използването на тези данни по какъвто и да е друг начин, освен за да предоставят  услуги за нас или услуги, за предоставянето на които са ангажирани в сътрудничество с нас (напр. някои от нашите продукти са разработени и рекламирани посредством съвместни договори с други компании).

Ще споделяме Личните Ви данни, за да отговорим на призовки за даване на свидетелски показания или на други законни искания за даване на информация от държавни органи, вкл. във връзка с изпълнение на изисквания във връзка с националната сигурност или изисквания на правозащитните органи, за целите на Интернет сигурност или в други случаи, в които законът го изисква. В изключително редки случаи, където националната или фирмена сигурност е под въпрос, запазваме правото си да споделяме цялата си база данни за посетители и клиенти със съответните държавни органи.

Можем да споделяме Личните Ви данни с трети страни във връзка с продажба, възлагане или друг начин на прехвърляне на бизнес дейността на уебсайт, с който са свързани данните, в които случаи ще изискваме съгласието на всеки такъв купувач да третира ЛД в съответствие с настоящата Политика за ЛД.

Гугъл Аналитикс (Google Analytics)

Гугъл Аналитикс (Google Analytics) може да бъде използван за подпомагане подобряването на функционалността на уебсайта ни, а също и за да ни помогне да разберем кои части от уебсайта се използват. Гугъл Аналитикс използва технически инструменти, като Собствени Бисквитки и JavaScript код, за да събира информация за посетители. Услугата Гугъл Аналитикс проследява посетителите на сайта, които са активирали JavaScript. Гугъл Аналитикс анонимно проследява как посетителите взаимодействат с уебсайт, включително откъде са посетили и какво са правили в уебсайта. Гугъл Аналитикс събира от потребителите информацията, описана по-горе.

Тази информация се използва за администрация и актуализиране на уебсайта, като също така ще преценяваме дали посетителите на уебсайта ни съвпадат с очакваната демография и определяме как ключовата аудитория използва съдържанието.

Собствените Бисквитки (като Гугъл Аналитикс бисквитките) и бисквитки на трети страни (като DoubleClick бисквитките) ще бъдат използвани за докладване на това как Вашите впечатления от рекламите, от други начини на ползване на рекламни услуги, и взаимодействията Ви с тези реклами и рекламни услуги, са свързани с посещенията Ви на този сайт.

А. Възможност за отказ

Гугъл Аналитикс предлага възможност за отказване за посетителите на уебсайтове, които не желаят данните им да бъдат събирани. Можете да получите повече информация относно тази възможност тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Б. Използването на данни от Гугъл

Гугъл и изцяло притежаваните от него дъщерни дружества могат да съхраняват и използват данни, събирани във връзка с използването Ви на Гугъл Аналитикс Информация, Разкриване и Споделяне (Google Analytics Information Disclosures and Sharing), в съответствие с условията на Политиката за ЛД (намираща се на http://www.google.com/privacy.html, или на друга URL връзка, каквато Гугъл може да предостави).

 

Приставки (plug-ins) за социални медии

 

Нашите уебсайтове могат да използват Приставки за социални медии за да Ви позволят по-лесно споделяне на информация с други лица. Когато посещавате нашите уебсайтове, операторът на приставката за социални медии, която се намира на нашия уебсайт, може да постави „Бисквитка“ на Вашия компютър, която позволява на този оператор да разпознава лицата на неговия уебсайт, които по-рано са посещавали нашите сайтове. Ако преди да разгледате нашия уебсайт, сте влезли в профила си в социалната медия, приставките за социални медии могат да позволят на съответната социална медия да получи данни за Вас, които Ви идентифицират директно и показват, че сте посещавали нашия уебсайт. Приставките за социални медии могат да събират тези данни относно посетители, които са влезли в профила си в социалните мрежи, независимо от това дали посетителите взаимодействат с приставката на нашия уебсайт. Приставките за социални медии също позволяват на сайтовете на социалните медии да споделят информация за Вашата дейност на нашия уебсайт с други потребители на уебсайта на съответната социална медия. Лили не контролира което и да е съдържание от приставките за социални медии. Повече информация относно приставките от сайтовете на социални медии, може да намерите в политиките за ЛД и споделяне на данни на съответните сайтове.

 

Колко дълго съхраняваме Вашите ЛД

Вашите ЛД ще се съхраняват за срок, необходим за изпълнение на законните и легитимни бизнес цели в съответствие с нашите политики за съхранение на архиви и приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

 

ЛД на деца

Този сайт не е предназначен за и не е разработен за лица на възраст под 16 г. Ние не събираме преднамерено ЛД от лица, на възраст под 16 г.

Как осигуряваме сигурността на Вашите данни

Ние вземаме разумни физически, електронни и процедурни мерки за да защитим  ЛД, които събираме чрез уебсайта. Например, ние ограничаваме достъпа до тези данни до оторизирани служители,  доставчици на услуги и изпълнители, които се нуждаят от такъв достъп, за да изпълняват дейностите, описани в настоящата политика. Въпреки че се стремим да осигурим разумна сигурност на данните, които обработваме и съхраняваме, никоя система за сигурност не може да предотврати всички потенциални нарушения на сигурността.

Права относно ЛД на щата Калифорния

Вашите права относно ЛД: Гражданският Кодекс на щата Калифорния, Секция 1798.83, дава право на всички жители на щата Калифорния, които са установили бизнес отношения с Лили, да поискат информация от Лили относно разкриването на определени ЛД от Лили на трети страни за целите на директния маркетинг. За да поискате такава информация, можете да се свържете с нас, използвайки информацията от секцията „Как да се свържете с нас” по-долу.

Вашите права и възможности

Имате право да поискате информация от нас за това как се използват личните Ви данни и с кого споделяме тези данни. Вие имате и право да проверите и да получите копие от ЛД, които имаме за Вас, да поискате коригирането или изтриването им.

Вие имате и правото да изискате предаването на Вашите данни на друго физическо или юридическо  лице във формат, пригоден за машинно четене, при определени обстоятелства.

Нашата възможност да изпълним искането Ви може да е ограничена.

Как да се свържете с нас

Можете да отправите което и да е от горните искания, като се свържете с нас на адрес:

ТП „Ели Лили (Суис)“ АД България

Бизнес Център Белисимо, офис 27

бул. България 102

София 1680

България

 

Можете да се свържете с нас по горепосочения адрес, също ако имате въпроси относно настоящата Политика за ЛД.

Как да подадете оплакване

Ако желаете да подадете оплакване във връзка с това как се обработват личните Ви данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на ЛД на имейл: privacy@lilly.com, което ще разгледа въпроса.

Ако не сте удовлетворен от нашия отговор или смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на закона, можете да подадете жалба до Органа за защита на данни (ОЗД).

Международен трансфер на ЛД

Лили може да предава ЛД за Вас на други свързани с Лили лица по целия свят. Тези свързани лица на свой ред могат да предават ЛД за Вас на други свързани с Лили лица. Някои от свързаните  с Лили лица могат да се намират в държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Независимо от това, от всички свързани с Лили лица се изисква да третират ЛД по начин, съответстващ на тази Политика. За да получите допълнителна информация относно основанията за предаване и предпазните мерки, които Лили е въвела във връзка с трансграничното предаване на ЛД, моля свържете се с нас на privacy@lilly.com или посетете https://www.lilly.com/privacy.

Връзки към уебсайтове на трети страни

За удобството на нашите посетители, този Уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани и управлявани от трети страни, които смятаме, че могат да предложат полезна информация. Политиките и процедурите, описани тук, не се прилагат спрямо тези сайтове. Ние не отговаряме за събирането или ползването на ЛД от които и да е сайт на трета страна. Поради това, не поемаме отговорност за използването от трети страни на ЛД, получени чрез уебсайта на тези трети страни. Предлагаме да се свържете директно с тези сайтове, за да получите информация за техните политики за  ЛД, сигурността, събирането и разкриването на ЛД.

Промени в нашите практики за ЛД

Възможно е да актуализираме настоящата Политика за ЛД от време на време. Когато я актуализираме, за Ваше удобство, ще правим актуализираната политика достъпна на тази страница. Ние винаги ще обработваме личните Ви данни в съответствие с Политиката за ЛД, действаща към момента на събиране на данните. Няма да използваме личните Ви данни по съществено различен начин от описания тук, нито ще ги разкриваме на други лица, ползващи Вашите ЛД за собствени цели, освен ако Ви уведомим и Ви дадем възможност да възразите.

 

Последна актуализация: 20/02/2018

PP-LILLY-BG-0005 – 16.05.2018г.