Нашите продукти

помагат в грижата за пациентите по света

Като водеща организация, залагаща на иновациите, Lilly разработва разрастващо се портфолио от фармацевтични продукти, предназначени за решаване на някои от най-спешните и глобални медицински проблеми в областта на сърдечносъдовите заболявания, диабета, ендокринните и мускулно-скелетните заболявания, имунологията, онкологията, урологията, неврологията и психиатрията.

 

Сърдечносъдови заболявания

Adcirca® (tadalafil)***

Efient® (prasugrel)**

ReoPro® (abciximab)**

 

Диабет

ABASAGLAR® ▼ (insulin glargine)

Humalog® (human insulin analogue)

Humulin® (human insulin)

Trulicity® ▼ (dulaglutide)

 

Ендокринни заболявания

Humatrope® (somatropin)

 

Мускулно-скелетни заболявания

Forsteo® (teriparatide)

 

Имунология

Taltz ® ▼ (ixekizumab)

Olumiant ® ▼ (baricitinib)

 

Неврология и психиатрия

Amyvid™ ▼ (florbetapir 18F)

Cymbalta® (duloxetine)

Strattera® (atomoxetine)

Zyprexa® (olansapine)

Zypadhera® (olanzapine pamoate monohydrate)

Prozac® (fluoxetine hydrochloride)

 

Онкология

Alimta® (pemetrexed)

Gemzar® (gemcitabine hydrochloride)

Cyramza® ▼ (ramucirumab)

Portrazza ® ▼ (necitumumab)

Lartruvo ® ▼ (olaratumab)

 

Урология

Cialis® (tadalafil)

Yentreve® (duloxetine)

 

* Lilly е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но е възможно да копромотира или комаркетира този продукт
** Lilly не е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но е възможно да участва в промоцията, търговията или разпространението на този продукт
*** Lilly е притежателят на разрешението за употреба (ПРУ), но не участва в промоцията на този продукт

 

 

BGLLY00073 – 23.05.2017