Изследователска дейност

е същината на Lilly

Научно-изследователските лаборатории на Lilly (LRL) откриват и разработват висококачествени иновативни лекарства, които помагат на хората да живеят по-дълго, по-здравословно и по-щастливо. Това се извършва по надежден и рентабилен начин, в атмосфера на оптимизъм и работа в екип, при осигуряване на качество и спазване на изискванията.

В продължение на много години поддържаме високо ниво на инвестициите в научно-изследователската и развойната дейност, като те са довели до едни от най-плодотворните проекти за разработки в бранша, с повече от 60 потенциални лекарства, които се разработват понастоящем.

“Научно-изследователската дейност е сърцето на бизнеса, душата на предприятието."

Г-н Илай Лили, внук на полковник Илай Лили, основател на Lilly

Lilly разполага с научно-изследователски и развойни центрове в осем държави и провежда клинични изследвания в повече от 55 държави, като инвестира в развойната и научно-изследователската дейност процент от продажбите, превишаващ средния – около 20%. Годишните инвестиции на Lilly за научно-изследователска и развойна дейност в Европа са се удвоили за последното десетилетие и превишават 450 милиона евро.

Lilly подкрепя The Innovative Medicines Initiative (IMI) - най-голямото публично- частно партньорство в научно-изследователската и развойна дейност и участва активно в 19 проекта, свързани с диабета, онкологията, неврологията и психиатрията, като инвестира повече от 20 милиона евро.